PRÁVNÍ SLUŽBY K NEMOVITOSTEM

 

Právní služby k nemovitostem

  • smlouvy o smlouvě budoucí
  • kupní smlouvy
  • zástavní smlouvy
  • smlouvy o úschově peněz a listin
  • nájemní a podnájemní smlouvy
  • smlouvy o zřízení věcného břemene, služebnosti
  • výmaz zástav a jiných omezení